ПОДАЦИ О ФИРМИ

АНГОРА - ЈАГОДИНА
Pun naziv firme Doo "Angora" preduzeće za proizvodnju i trgovinu
Skraćeni naziv firme Doo "Angora"
Datum osnivanja 29. maj 1989.god.
Poreski identifikacioni broj 100935865
Matični broj 06120865
Mesto Jagodina
Ulica I broj Vihorska  22
Broj telefona (centralе) 035 / 244 – 145
Broj faksa 035 / 225 – 264
E – mail: office@angora.co.rs
E – mail: prodaja@angora.co.rs
E – mail: finansije@angora.co.rs
Internet prezentacija www.angora.co.rs
Šifra delatnosti 1413
Poslovna banka Halk Banka  155 – 14589- 87
Uni credit    170 - 3002843100 - 31

КОНТАКТ

"АНГОРА" ДОО
ВИХОРСКА 22
35000 ЈАГОДИНА
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +381 35 244 145
ПОДАЦИ О ФИРМИ